So lovely <3

Sao cứ coi phim TVB là bắt đầu lại mơ mộng đến trai tốt, trai hợp ý mình như trong phim ❤ đáng iu quá ❤ người như vậy, chắc có 1 ngày mình lại gặp lại ❤

Vincent & Natalie đóng vai này quá đáng iu luôn!

Cứ lại bổ sung niềm tin vào tình yêu. Đơn giản thôi, sống chỉ cần vui.

Sẽ có một người vì mình mà làm tất cả, và mình cũng làm tất cả vì người đó. Rồi ngày đó sẽ đến khi mình đã sẵn sàng, ngày mà mình có thể cười suốt cả ngày, ở bên cạnh 24/7 & kg chán nhau.

Một tình bạn thân thiết, một tình yêu nhẹ nhàng, đầy tiếng cười, thực tế nhưng đáng iu ❤ ❤ ❤ thật đáng iu ❤

Cứ sống thật tốt, người đó rồi sẽ đến 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s