Pay Raise

will-2016-be-the-year-of-pay-raise.jpg

Mình hiểu cái mình cần trong thời điểm này là gì: TĂNG LƯƠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Mình có lý do chính đáng để đòi tăng lương. Cái thiệt thòi khi phải làm việc t7 cũng là 1 cái bệ phóng tăng lương của mình.

Bây giờ thì lương chỉ trả cho 22 ngày công, tính là 48h/tuần trên giấy tờ của HR. Anyway là vị trí CS này chỉ lương nhiêu đây cho 22 ngày công. Bây giờ làm thêm t7 thì đương nhiên phải deal lại lương, chế độ mới, thêm phụ lục hợp đồng cho mình. Quyền lợi của mình, mắc gì sợ mà ngại kg nói. Mình sẽ raise lên tới cô Joyce và Mr.Ong, phải giải quyết triệt để cho mình. Mình cũng sẽ xin thêm ý kiến của Marcus. Tóm lại là yc tăng lương cho ngày làm t7 và đương nhiên, incentives cho CS. Hợp lý thôi, mình sẽ cãi cho tới cùng. Kg có ai đi làm chùa đâu. Vị trí này ban đầu là 900 USD mà, nó trả mình có 600 USD, bây giờ mình làm thêm t7 nữa, cho dù là 0.5 ngày, mình deal lên 17tr (cỡ 800 USD) vẫn nằm trong budget. Hoàn toàn hợp lý!!!!!

phải chi mà sếp CS mới của mình cũng style như Marcus, nghĩ cho nhân viên. Phải mà CS manager mới là như Marcus, ok mình yêu luôn cho gọn :3 :v :v :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s