Học hành

Đầu tư cho học hành thôi, mình đang quá rãnh rỗi. Học văn bằng 2 Kinh Doanh Quốc Tế , sau đó dùng bằng cử nhân để xin học bổng thạc sỹ và đi trởi Tây du học. Mình phải có kiến thức nhiều, tầm nhìn rộng hơn để sau này khởi nghiệp hoặc tiếp tục theo đuổi vị trí nhân sự cấp cao khác. Học học học, làm làm làm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s