Cứng

Chủ về chủ đề Cứng! Và mềm!

1. Cứng: đừng dễ dãi, đừng thoả hiệp quá nhanh. Kg có cái gì quý giá hay hay ho mà đến với mình 1 cách dễ dàng. Hãy rèn luyện chính mình trong khó khăn! Tuy nhiên, cái sự Cứng của mình có lẽ gây khó chịu cho mọi người. Tất cả họ đều lớn tuổi hơn mình, thoải mái quá sẽ làn họ nghĩ mình kg tôn trọng họ.

2. Mềm: coi phim và lại bị buồn. Mình có cần yêu 1 người sâu sắc dù kg đến dc với nhau, chỉ để hiểu tình yêu là gì? Hay mình chấp nhận kg tổn thương, kg đau lòng, và kg dám yêu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s