Nhìn

Hnay người mình mong đợi cũng đã đến VN. Mình cũng có suy nghĩ vài tẹo, nhưng mà thấy là…mình thuộc tuýp người thích sở hữu mà, mình kg rộng lượng đến mức để trai của mình xã giao với mấy cô gái khác mà kg ghen. Ờ, khùng thật, khi nào zai là của mình thì hãy có lý do ghen.

Thích thì thể hiện cho bạn đó thấy, nói cho bạn đó biết. Mình làm kg dc!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s