Đi KL?

Trương gửi mình xem 1 đoạn quảng cáo của manpower, làm việc ở MY, ngay trung tâm KL mà mức lương có 18tr maximum, có khùng mới qua đó làm. Ở vn mình thừa sức để hôt dc lương cao hơn, kg dc tối thiểu 2000 usd thì còn khuya mình mới đi. Nhưng nhắc đến KL, mình nghĩ đến cái ông đó. Cái người mình mến, cái con người mình hiểu là chỉ có thể nhìn anh ấy thôi. Sếp ở tuốt trên cao, mình chỉ là lính lác thấp cổ bé họng. Thôi nghĩ nhiều thêm mệt, tuỳ duyên, mình thì cứ cố gắng phấn đấu vì công việc thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s