Kg nhân nhượng

Việc dễ dãi với người khác là thiệt thòi với bản thân. Mình đã quá dễ dãi trong công việc với HR, lẽ ra mình phải nhất quyết kg ký hợp đồng lao động mới để deal lại lương, lẽ ra mình phải bắt họ revise lại thời gian làm việc trong hợp đồng. Cái đó là sai sót khi mình deal lương, bây giờ những uất ức này mình phải gánh do sự ngây ngô của mình gây ra.

Mình ấm ức vì cái gì? Vì benefit kg xứng đáng, vì cái cách trịch thượng của HR. Đây sẽ là kinh nghiệm nhớ đời, suốt đời kg quên. Đó là 1 cái gai trong lòng, động vào là nhói. Mình thề với lòng, nếu kg xử lý xong benefit của mình, mình kg đời nào vác mặt lên làm t7. Nếu đánh giá thái độ làm việc của tôi là kém vì vấn đề tôi coi trọng benefit, các người tự xem lại cách xử lý của các người đi. Kg fair với nhân viên thì đừng trông mong tôi sẽ có thái độ tốt với khách hàng.

Mình lãnh lương 5 ngày nhưng làm việc 6 ngày.

1. Mỗi ngày làm việc đến 6pm, mình ngồi đến 7pm do workload quá nhiều, cái này tính làm sao đây?

2. Mình phải làm lun nửa ngày t7, tức 24 ngày / tháng, nhưng trong năm chỉ dc hưởng 12 ngày phép năm. Mình nghỉ 1 cái thì trừ lại ngày phép. Trong khi mình làm thêm 1 tháng 2 ngày, 1 năm 24 ngày, cái này tính làm sao hả?

3. Công việc CS về cơ bản cần 2 người, suốt 8 tháng đầu mình đã phải ôm trọn show. Tuyển người mới vô là điều đương nhiên chứ đừng có mở miệng nói là ” share việc”. Thời gian OT, công sức đã qua của tao, tụi bây tính thế nào đây?

Lương kg tăng, kg làm. Benefit kg rõ, kg làm. Nghỉ thì nghỉ, mình giỏi kg sợ kg có chỗ chứa. Lương cao hơn, vị trí tốt hơn đang chờ đợi. Mình chán gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s