Lại nhìn

Khi thích 1 người nào đó, tự nhiên cứ hay thích trò nhìn trộm :3 nhìn lén 😀 24t, lại experience lần nữa cảm giác thích 1 người là như thế nào. Mình cảm nắng? thích? hay hơn nữa…đối với cụ Marcus.

“Nhiều người theo đuổi, kg bằng một người yêu”

Chỉ cần cái người mình yêu, cũng yêu mình là được. Haiz ya, yêu đồ ăn :3 kỳ này qua thấy đồ ăn Thái cũng đươc, kg dở như lần trước.

23621309_2013616411996791_8428822872474671180_n.jpg

thấy mình trưởng thành từng ngày, mập lên nhưng bị cái là vẫn đẹp ❤

23561753_2013625565329209_1844589625064482063_n

Ví dụ minh họa: vẫn xinh và tươi 😀 kakaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s