Rien à dire – nothing to say

致:曾經喺我心入邊啲你

你信唔信緣份?
我深信有啲人喺你人生入邊出現過都係整定嘅。我本人唔鍾意韓劇,更加唔睇啲偶像劇,言情小說,所以我唔會講你對我又有幾仲要,冇咗你我人生無意義之類嘅說話。我淨係覺得好感激遇到你,好開心認識你,又有機會同你做同事。呀唔係,應該講好慶幸因為得你做我哋嘅上司啲上司。你不留到唔認嘅,因為公司都未正式升得你做東南亞客服負責人,但係基本上個個都係咁樣睇。你知架啦。
就係因為我24歲識得你,令到我更加了解自己。我突然間發現到依家嘅我想要嘅就係一個可靠嘅大男人。我相信你就係好多女人需要嘅人,靠得住,信得過。但係我知道,我明白,你想搵嘅人唔係我。我亦都唔想自己就會影響到你嘅聲譽,所以我寧願唔駛話你知,寧願收埋啲FEEL,提醒自己乖乖地做返個好員工,唔好亂咁嚟。
就係因為你嘅鼓勵,已經改變咗我嘅諗法同目標,我睇得出自己每日都進步。以後有机会做到經理,我一定會好似你咁,就一個好上司。
嚟緊係新年,我會將今年嘅感情消化晒。到新嘅一年,我唔會再為你心動添架啦,亦都唔會難受。只不過,我會記住,曾經有一個人令到我想不顧一切咁去愛。

— rienadire

無話可說….

Thật mâu thuẫn, đó cũng là cái mình đang nghĩ về anh ấy. Mình bỗng kg muốn nói chuyện với anh ấy nữa, cũng chẳng còn gì để nói với anh ấy nữa. Trên công việc, mình đã có người khác để hỏi. Trên cá nhân, mình lại càng kg thể bước vào cuộc sống của anh ấy, nên về cơ bản thì cũng chả có gì để nói. Điều đáng sợ nhất là giữa 2 người kg còn gì dể nói.

Mình có buồn kg? Có ghen kg? Đó là ghen tị bình thường của con gái, hay do mình kg chịu đựng nỗi khi người đàn ông mình có tình cảm, đang quan tâm người khác? Mình cứ tự hỏi bản thân nhiều lần, và rồi mình cảm thấy cũng kg cần tìm câu trả lời làm chi. Khó quá bỏ qua thôi,. haha, mình thấy kg potential, cho nên mình dẹp luôn cái suy nghĩ rồi. Mình từng nghĩ sẽ bỏ qua tất cả vấn đề để thích và yêu anh ấy, nhưng sau tất cả, mình biết là kg thể miễn cưỡng, tình cảm kg thể đến từ 1 phía. Nên thôi….

…Phụ nữ mạnh mẽ quá thì đàn ông nghĩ là ồ, cô ấy tự giải quyết dc mà. Và thế là, họ đi chăm sóc, bảo vệ người phụ nữ khác. Mình mạnh mẽ, và 1 mặt mình thấy mình thuộc tuýp mạnh mẽ 1 cách dại dột. Đó là cái nhóm phụ nữ mà đàn ông kg dám yêu, kg cần yêu và cũng kg cần thiết phải  quan tâm hỏi han.

Mình đã thua trong cuộc tình này, và mình đã buông xuống. Người đàn ông này, chỉ đơn giản là không dành cho mình.

Vậy thì….

đi tìm người đàn ông khác 😀 hahahhaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s