những chuyến bay

Đó là những chuyến đi của tuổi trẻ.

Này thì thử ngồi máy bay như thế nào, đi nước ngoài ra làm sao…ngót nghét đi nước ngoài 7 lần, 5 nước, và bây giờ lại kg muốn đi cho lắm, dù hồ sơ visa HK đã nộp rồi đó thôi.

Đi và thấy là ở trung tâm thành phố: Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Hongkong cũng y xì chang nhau. Thế là, mình muốn để tiền để đi những nơi đáng đi, 1 năm 1 lần hoặc nhiều năm 1 lần cũng được: 1 chuyến đi châu âu, 1 chuyến đi Ai Cập- Dubai! Ngút ngàn, chỉ có 1 lần để sống, ờ, đi chớ!!!!! Lòng vòng South Asia mình chán rồi, muốn đi những chỗ khác, chuẩn bị từ từ, rèn luyện, để dành từ từ chứ sao!

Giờ này năm ngoái, mình đang tí tởn vì sắp đi Sing Mã, hành trình 2 nước trong 8 ngày, và đi 1 mình! Năm nay, chán quá, ở nhà thì chán, mà đi thì làm biếng !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s