Little White

không gì cả, chỉ là hứng lên thì làm.

ngày này tuần trước đang ở Hongkong, lang thang trên xe bus đêm ngắm đường phố HK.

hnay, ở VN, sáng  nhận thư tăng lương và tức bực kinh khủng trong lòng. Lương chả có gì! Trước và sau tăng kg có thay đổi gì!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s