Tăng ca là nhân viên tốt?

Tiêu đề bài viết là lời dịch tiếng Việt cho cái dòng chữ to tướng phía dưới.

Thay vì 9 tiếng như anh chàng trong clip, mình và các đồng nghiệp làm việc 11 tiếng đồng hồ trong văn phòng, 5 ngày 1 tuần và có khi ngồi lì cả ngày thứ 7. Hoặc ngồi tập trung làm việc trong 9 tiếng, hoặc xen kẽ bởi những cuộc tán gẫu vô bổ, nghỉ ngơi giải lao abc. Cuối cùng, hiệu suất  công việc ở giá trị mình tạo ra hay là thời  giờ làm việc nhưng chưa-chắc dùng để làm việc (tán gẫu, chat chit trên mạng, xem phim….).

Ngoài công việc, mình còn cuộc sống riêng, còn các hoạt động, các mối quan tâm, gia đình và học hành để rèn luyện bản thân. Nếu mình kg tận dụng hết thời gian để làm những cái đó, đến cuối đời mình cũng sẽ chết vì sự nghiệp bàn phím. Ngày qua ngày, tháng qua tháng và nhận ra:” mình đã làm cái quái gì với cuộc sống của mình?”.

Xem, và thức tỉnh.

Sài Gòn – Chợ Lớn, 21/08/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s